Aura Coach “Mens”

Deze toepassing “Human” is ontwikkeld voor gebruikers in de gezondheids- en wellness-afdeling die mensen behandelen met kleurtherapie of andere vormen van energetische genezing. De Chakra/Aura Coach meet en behandelt de chakra-energie
Er zijn zeven belangrijke chakra’ s, die kunnen worden gemeten en geharmoniseerd.

Chakra 7 -> Kroon-Chakra
Chakra 6 -> Derde Oogchakra
Chakra 5 -> Keel-Chakra
Chakra 4 -> Hartchakra
Chakra 3 -> Zonne Plexus-Chakra
Chakra 2 -> Sacraal-Thakra
Chakra 1 ->> Wortel-hakra

Daarnaast zoekt het systeem naar blokkade resonanties, die als database in de Chakra/Aura Coach worden opgeslagen. Hoe sterker de betreffende chakra wordt geblokkeerd, hoe meer resonanties worden weergegeven en hoe beter hoe beter de bijbehorende chakra, hoe minder blokkade resonanties worden getoond.

Behandeling met de Tweaklite zorgt voor zoveel harmonisatie als nodig is. Een energiearme Chakra krijgt meer aandacht dan een al hoog energetisch chakra. Het systeem zal dit zoveel mogelijk in evenwicht brengen.

De gevonden resonanties worden later op de 10e pagina van het rapport afgedrukt en zullen de reden van de blokkades in woorden weergeven.

Het is ook zeer waardevol voor de behandeling van mensen die niet communiceren met de therapeut zoals kleine kinderen, gehandicapten, autisten, enz.

Klik hier voor een voorbeeld advies in een rapport.