Aura Coach “Plaats”

Deze categorie verwijst naar resonanties die optreden in gebouwen, plaatsen of locaties. De afzonderlijke ruimtes en kenmerken van het gebouw zijn toegewezen aan de zeven chakra’s en kunnen dienovereenkomstig worden geĆ«valueerd.

Hier volgen enkele voorbeelden van resonanties van het eerste chakra, de wortelchakra:

  • Bescherming en harmonisatie van omgevingsfactoren in ruimtes die behoren bij het eerste energiecentrum, zoals geluid, stof, luchtvervuiling, structuur, industrie, transport.
  • Bescherming en harmonisatie van invloeden van een geologische fout door afwijking van het aardmagnetisch veld in de ondergrond van het gebouw door fouten, breuken en kolommen.
  • Bescherming en harmonisering van invloeden van kabels en leidingen in gebieden die bij het eerste energiecentrum horen.

De gevonden resonanties kunnen desgewenst worden overgedragen op een ondersteunend object zoals een kleine rotskristalpiramide of andere objecten. Deze ondersteuningsobjecten kunnen dan in het gebouw geplaatst worden en beschermen en harmoniseren de onderwerpen in de scan.

Deze categorie is geschikt voor:
Alle gebruikers van woningen en gebouwen, maar ook bouwbiologen die zich bezighouden met gebouwen en plaatsen.