Initiële of vervolgmeting?

Bestaande systemen van aura en chakra meten altijd de huidige toestand (energiestroom) van de chakra’ s.

Zo kan het gebeuren dat een persoon 10 minuten later bij meting totaal verschillende waarden toont.

Elke gedachte en elke interactie met de omgeving verandert de chakra’ s. Dit is voor de meeste van uw klanten zeker moeilijk te begrijpen.

Daarom hebben we een systeem ontwikkeld dat een traceerbare ontwikkeling van de chakra’s kan aantonen. We hebben de eerste metingen en vervolgmetingen ingevoerd.

De eerste meting is in ieder geval een initiële meting. Op het moment van de eerste meting bepalen we de huidige waarden van alle 7 chakra’ s.

Vervolgens worden de gevonden waarden en resonanties teruggegeven in het informatieveld van de patiënt, om de blokkeringsonderwerpen op te lossen, wat over het algemeen leidt tot een verbetering van de chakra’ s.

Dit kan worden getest in de volgende vervolgmeting. De huidige toestand van de chakra’s wordt NIET gevraagd bij de vervolgmeting. Voor volgende metingen voeren we een herbeoordeling uit van de initiële meting. Met deze meting willen we weten in hoeverre we de problemen en resonanties inmiddels hebben opgelost en geharmoniseerd.

De meetvolgorde en vervolgens de verzending naar het morfisch veld (harmonisatie) kan worden herhaald tot de problemen en resonanties van de “voormalige” initiële meting volledig zijn opgelost en geharmoniseerd.

Als een volgende meting ongeveer één keer per week wordt uitgevoerd, dan bereiken de chakra’s hun volledige potentieel na ongeveer 4-6 weken (soms eerder, soms later), altijd gerelateerd aan het tijdstip van de initiële meting.

Wanneer dan alle problemen die op het moment van de eerste meting bestonden zijn opgelost, dan wordt de meetcyclus (de initiële meting en de daarop volgende metingen) afgerond en wordt een nieuwe initiële meting opnieuw uitgevoerd.

We kijken niet opzettelijk (doelbewust) naar het moment van de vervolgmetingen naar de toch al nieuwe problemen en dissonanties. Analoog aan de kwantumfysica kunnen we ervan uitgaan dat deze problemen nog steeds in de “quantumflux” zitten en nog niet “werkelijkheid”zijn geworden.

Pas als we weer een nieuwe eerste scan bekijken, worden deze problemen een feit. Ze verschijnen op de 10de pagina van de geprinte versie als resonanties en kunnen nu worden opgelost door verdere vervolgmetingen.

De Aura Coach is geprogrammeerd om automatisch een eerste meting voor te stellen wanneer alle chakra’s een waarde hebben van meer dan 93%. In dit geval worden alle problemen van de eerste scan opgelost en verdere harmonisatie is niet zinvol.

Een andere reden waarom het systeem een nieuwe eerste meting zou kunnen voorstellen, ook al is met alle chakra’s geen waarde van meer dan 93% bereikt, zou de eerste meting ouder zijn dan 8 weken. Op een gegeven moment moeten we erkennen dat bepaalde problemen niet kunnen worden opgelost. Als de laatste eerste meting al zo lang geleden (8 weken geleden) heeft plaatsgevonden, dan moeten we dit “oude” probleem niet verder oplossen. Daarom stelt de Aura Coach uiterlijk 8 weken na de laatste eerste meting een nieuwe initiële meting voor en start hij een nieuwe meetcyclus.

Samengevat kunnen we zeggen dat de eerste metingen de huidige toestand van de chakra’s meten en weergeven. De vervolgmetingen helpen bij het oplossen en harmoniseren van de gevonden problemen en resonanties. Dan kan het een nieuwe initiële meting starten.

De ontwikkeling van de chakra’s binnen een meetcyclus (de initiële meting en alle bijbehorende vervolgmetingen) wordt als grafiek samen met een rapport afgedrukt. Als er al meerdere initiële metingen beschikbaar zijn, dan worden extra statistieken van alle initiële metingen afgedrukt.